Rubriek: Kennismanagement

Emoties, ad hoc gedoe en het brein!

In ‘De emoties’ van Nico Frijda maakte ik kennis met het onderscheid tussen ‘intentioneel’ gedrag en impulsief gedrag. Intentioneel gedrag is gedrag dat verbonden is met onze lange termijn doelen. Wie zich voorneemt om in 2015 vijftig duizend euro gespaard te hebben, stelt een lange termijn doel. Als die persoon vervolgens door de Mediamarkt heen loopt, en zomaar een apparaat koopt,  vertoont hij impulsief gedrag. De kans is aanwezig dat hij zijn vijftig-duizend euro-doel niet gaat halen.

Dit voorbeeld kan breed toegepast worden op principiële kwesties. Zo kan iemand zich ten doel stellen 25 kilo in een jaar kwijt te willen raken. Iedere ongecontroleerde vreetbui die hij vervolgens krijgt, brengt hem verder van zijn doel af. Een manager die zich voorneemt om zijn informatie breder te delen (intentioneel gedrag), krijgt het moeilijk  wanneer hij belangrijke geheime informatie toegespeeld krijgt. Hij moet dan toch weer zwijgen over iets belangrijks.

Ons brein is ongelooflijk sexy!

Het brein is ongelooflijk sexy. Iedereen houdt zich er mee bezig. Ook in de managementwereld. Maar zien we het al terug in het trainingsaanbod van trainings- en managementbureaus? Ik durf te beweren dat de Nederlandse bedrijfstraining op een hoog niveau staat. We kijken hier altijd een beetje op tegen Amerikaanse methodes, waar we ook kwistig gebruik van maken, maar Nederlandse trainers zijn meestal integere professionals, die het echt niet verliezen van hun Amerikaanse tegenvoeters. Ondanks de kwaliteit die we hier bieden, kan je vaststellen dat trainingen erg op elkaar zijn gaan lijken de laatste jaren.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Presentaties verbeteren? Aubrey! (25 en 26 maart een workshop)

In mijn werk kom ik in veel organisaties, en zie dan de nodige presentaties. En ik kan u verzekeren: dat valt niet mee. Vol zelfvertrouwen presenteren de managers en medewerkers van organisaties hun publiek volle gedetailleerde sheets. En terwijl de presentator met een gedecideerde, maar monotone stem het ene cliché na het andere gebruikt, zie je de aanwezigen vermoeid op hun horloges kijken. Misschien breng ik het wat gechargeerd, maar dit is wat je vaak ziet. Kan je daar wat aan doen?

Vacatures

Business Controller (Utrecht)

Heb je leidinggevende ervaring, beweeg je je makkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving met uiteenlopende stakeholders? En heb je belangstelling voor de culturele sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Gelijktijdig menstrueren? Wat zegt dat over teams?

Iedereen heeft zijn eigen metafoor voor organisaties. De één ziet zijn bedrijf als een machine. Een tweede ziet het als een dorp; een plaats waar mensen een gemeenschap vormen. Een derde vindt zijn organisatie te vergelijken met een democratische volksvergadering. En zo zijn er nog wel een aantal te bedenken. Ik zelf hou er wel van om organisaties te zien als biologische organismen. Als systemen die je kunt vergelijken met zogenaamde ‘osmotische systemen’. Het menselijk lichaam is zo’n systeem, maar ook een bos of regenwoud.

‘Jij bent negatief’ zegt de motivatiemaffia, als je brein niet kan…

Hersenbeschadigingen kunnen leiden tot ADHD, autisme en tot verminderd leervermogen. Niet iedereen wordt even goed ‘afgeleverd’; dit beperkt het vermogen van sommigen. Dat is niet altijd direct zichtbaar. Waarschijnlijk weten we in de toekomst meer van ADHD, en autisme. Mogelijk gaan we er dan ook andere namen voor gebruiken. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de breinwetenschappen. De meetapparatuur in die vakdiscipline is nog steeds onvoldoende, volgens wetenschappers.

Zelfreflectie? Waar zit dat in de hersenen?

Is zelfreflectie aan te leren? Het hangt er vanaf wat je onder het begrip verstaat. Iedereen reflecteert wel eens op zijn gedachten en gedrag. Dus iedereen doet aan zelfreflectie. Waarom zeggen managers dan wel eens over hun medewerkers dat ze geen ‘zelfreflectie’ hebben? Ze bedoelen dan dat sommige medewerkers te weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. Ze geven alles en iedereen de schuld behalve zichzelf.

De vraag is nu: kunnen we mensen dit afleren, of beter: kunnen we ze aanleren om introspectiever te worden en beter het verband te zien tussen hun gedachten en gedrag en het effect dat ze op anderen hebben? Bert Overbeek (pitchersupport.com) gaat op de vragen in.

Het brein, zijn kwaliteiten, beperkingen en de talentontwikkelingsmaffia!

Een aantal neuropsychologen gaat er van uit dat we alles kunnen leren tot op hoge leeftijd. Handig bij veranderingen. Iedereen kan dan altijd ieder veranderproces tot een succes maken, en als je dat niet doet ligt het aan jou. Je wilt niet. De motivatie is er niet. In dit geval kan je spreken over een talentontwikkelingsmaffia, zoals Karin Spaink vroeger sprak over de orenmaffia.  Ze reserveerde deze term voor spirituele mensen, die vonden dat je altijd kon genezen als je maar wilde.

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet?

Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.  We worden geboren met een genetische erfenis. Daarbij bepaalt het klimaat in de baarmoeder hoe de dingen bij ons zich voor de rest van ons leven ontwikkelen. Dingen gaan daar al vast liggen. Kwaliteiten en beperkingen.  De eerste jaren na onze geboorte ontwikkelt zich dat verder, en tegen de tijd dat cultuurinvloeden zich laten gelden, zijn we allang geen onbeschreven blad meer.

Leiderschap en het brein: weg met de bullebakken!

Waarom hebben wij leiders nodig? Wie naar wetenschappers luistert krijgt een helder antwoord. Zo laat de beroemde primatoloog Frans de Waal weten dat leiders nodig zijn om te bemiddelen bij geschillen. Bij ons mensen gaat het erom een evenwicht te vinden tussen (a) de wil tot macht van individuen of groepen, en (b) het verlangen om macht onder controle te houden. Zouden we dat niet doen, dan domineert het ene individu het andere of de ene groep de andere.

Personeelsreductie of strategische planning?

Het interesseert veel organisaties helemaal niets of zij er alles aan doen om mensen te behouden. Een boute stelling, dat wel. Toch kan iedereen waarnemen dat tijdens de crisis massa ontslagen iedereen kunnen treffen. En in het kleinbedrijf betreft het individuen, die met een ‘goed gesprek’, een dankjewel en een vertrekregeling hun carrière daar gedag kunnen zeggen. Over twee jaar doen we of er niets gebeurd is en worden er massaal mensen aangenomen. Hoe vaker ik deze trend zie, hoe meer ik geloof dat veel organisaties niet weten wat ze anders moeten doen dan personeelsreductie om kosten te besparen. Terwijl het geld voor het oprapen ligt in de meeste organisaties. Lean management helpt om onnodige processen of processtappen te elimineren en de betere lean consultant houdt hierbij rekening  met de gevolgen voor het personeel. (Op de foto: Mariëlle Brink)