Rubriek: Hardnekkige patronen

Evaluaties? Pleasende trainers; weg kwaliteit!

IMG_0170Wat bepaalt de kwaliteit van een goede trainer? Afwijken van een programma wanneer de groep daarom vraagt? Op een flexibele manier de doelen van de trainingsdag halen? De zaken bespreekbaar kunnen maken? Complimenteren en confronteren waar nodig? Of de goede evaluatie?

Dat laatste vaak. Helaas. Want als ervaren trainer (die nogal wat trainers en coaches heeft opgeleid) merk ik dat evaluaties erg op vooral jonge trainers kunnen drukken. Van hen wordt verwacht dat ze iets losmaken, dat de manager zelf niet voor elkaar krijgt. En dat moeten ze dan ook nog zo doen, dat de mensen een positief oordeel over ze hebben aan het einde van de dag.

Leiderschap en sekseverschillen

IMG_1025Al een paar jaar liep ik met de vraag rond of man-vrouw-verschillen invloed hadden op werkgedrag. En wat doet een schrijver dan? Juist, hij schrijft er een boek over. Dat boek is deze week verschenen. Ik heb zelden zoveel plezier beleefd aan het schrijven van een boek. En ontdekte gaandeweg dat je als manager, trainer of coach erg veel kan hebben aan inzicht in de biologische en cultuurbepaalde verschillen tussen de seksen.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Gedonder in de top: wanneer houdt het eens op?

2013-01-25 14.30.12Wat een verhaal weer in het NRC. Over onbehoorlijke bestuurders. Deze keer bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar zat tot eind 2015 de VVD-senator Pauline Krikke aan het roer. Vond het management team niet leuk. Ze stuurden op 24 november een brief naar de Raad van Toezicht. De verwijten logen er niet om. Heette dat op de kleuterschool geen klikken?

Krikke miste ‘kennis, ervaring en vaardigheden’. Dat is zo’n beetje alles. Je vraagt je af hoe de Raad van Toezicht kort daarvoor zijn vertrouwen had kunnen uitspreken in de directeur. Zag die niet wat het management team wel pretendeerde te zien? Het management team dat zich volgens Krikke schuldig maakte aan wat zij later met een onkiese metafoor ‘een groepsverkrachting’ zou noemen.

Vacatures

Unitmanager Strategie en Relatiebeheer (Dordrecht)

Als manager van de unit Strategie en Relatiebeheer ben je integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de voltallige unit waarin diverse werkgebieden zijn ondergebracht. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Leiderschap op sneakers

Het event voor startende leiders over de zin en onzin van leiderschapstheorieën. Word de leider van de toekomst. Lees verder

Zijn 50+-vrouwen de beste leiders?

IMG_5205Nog deze winter publiceert uitgeverij Futuro mijn nieuwe boek ‘Mannen en/of vrouwen?’ met als ondertitel ‘Diversiteit op de werkvloer’. Belangrijkste boodschap: probeer als leidinggevende gebruik te maken van de man-vrouw-verschillen. Benut ze. Verder zal het boek dieper ingaan op de invloeden van het brein, hormonen en genen. Ons gedrag is vaker dan we zouden willen afgeleid van seksuele mechanismes. Paringsrituelen die we uit de natuur kennen hebben bij mensen een geheel eigen gedaante aangenomen. Het soort auto, je positie in een organisatie, ja, het aantal kinderen werken allemaal mee aan je aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Maar niet alleen daar. Ook op de relatiemarkt. Hieronder een kleine voorpublicatie van het boek. Blijf deze blog volgen, want we houden je op de hoogte van de noodzaak van dit boek in een wereld die nogal krampachtig doet over man-vrouw-verschillen.

‘De nieuwe cultuur is een zootje!’ (Case)

IMG_3108In het nu volgende verhaal zie je hoe de top van een bedrijf zich gelukkig waant met een verandering. Ze rusten ergens uit, en vinden dat het werk is gedaan. Maar is dat ook iets wat het middenkader ervaart? En wat vindt de medewerker? Naar mate het verhaal vordert blijkt dat de geslaagde implementatie wel wat haken en ogen kent. Om niet te spreken van weerhaken en ogen. Lees mee met dit eerste van een aantal verhalen over de ongemakken van onze organisaties.

‘Ergens in het midden van het land, stond het hoofdkantoor van de werkplaatsen. Op de bovenste verdieping zaten de directieleden die –vonden zij zelf- met één man teveel waren, maar de relaties waren goed, ze waren slagvaardig en dat rechtvaardigde veel.

De behoeftes achter weerstand op de werkvloer

IMG_0030Een diepe en onbewuste biologische behoefte achter heel veel psychologische mechanismes van werknemers is de behoefte aan een goed ‘nest’, voedsel en voortplanting. Bij mensapen is het zo dat de ‘baas’ het meeste recht heeft. En hoe is het bij mensen? Niet veel anders. De beste verdiensten, de duurste auto en huizen en de aantrekkelijkste partners staan ter beschikking van de leiders.

Het verklaart onze machtsstrijd en ambities, het verklaart ook waarom we in grote auto’s willen rondrijden. Organisaties zijn plaatsen waar het jungle brein weliswaar niet goed is voor gemaakt, maar het herkent instinctief de wegen die diepe biologische behoeftes kunnen bevredigen. Instinctief is hier ook ‘onbewust’.

Aanslagen voorkomen door BIG DATA?

IMG_0993Met big data alleen ga je geen aanslagen voorkomen, kopte de Volkskrant ruim een week na de treurige gebeurtenissen van vrijdag de 13e november in Parijs. Het komt er op neer dat na elke aanslag ‘de roep klinkt om meer data op te slaan’. Politici en veiligheidsdiensten willen meer en nieuwe bevoegdheden, meer databestanden en koppeling van gegevens. Cobelens, oud-leider van de militaire veiligheidsdienst, vindt dat big data en knappe zoekmachines ons gaan helpen bij het voorkomen van terrorisme.

Probleem is volgens de door de Volkskrant geinterviewde deskundigen dat de diensten eerder te veel dan te weinig data hebben. Bovendien zijn de profielen niet scherp genoeg. Eerder te vaag. Gevolg is dat bijvoorbeeld in Frankrijk alleen al 11 000 mensen als staatsgevaarlijk worden beschouwd. Door veel te vage parameters krijg je veel te hoge aantallen en zijn de echte gevaarlijken niet meer te onderscheiden van de ongevaarlijken.

‘Lezen, gast! Daar word je slim van…’

IMG_0286Het economiekatern van het NRC had kort geleden veel over de val van bedrijfstoppers. Een op de twintig heeft iets gedaan dat we verwerpelijk vinden. Witwassen, belasting ontduiken, frauderen, dat soort dingen. Geen kleine dingen. Echt dingen die bedrijfstoppers niet horen te doen. Uiteraard kwam VVD’er Hermans langs, de droevige Buck Groenhof van SNS Reaal en ook Timo Huges weer. Van Deijsselbloem weet iedereen intussen dat hij met verschillende maten meet en oneerlijk is. Maar die zal wel blijven zitten. Een echte overlever vind ik het.

Toch prettig om in zo’n gezelschap van in opspraak geraakte grote jongens iemand met een onberispelijke staat van dienst tegen te komen. Frans Muller, CEO van het fusiebedrijf van Delhaize en Ahold, maakte in de kolommen van het zaterdagkatern van het NRC een frisse indruk. En hij had een bijzondere uitspraak. Tussen allerlei meer business gerichte vragen zat ook een vraag over het nut van Grieks en geschiedenis op de middelbare school.

Mannen minder sociaal dan vrouwen??

IMG_0125Mannen hebben 12,6% volumereductie in de orbitofrontale cortex ten opzichte van vrouwen. Dit hersendeel houdt verband met sociaal en antisociaal gedrag. Hoe groter de volumereductie, des te antisocialer het gedrag. Criminele mannen hebben bijvoorbeeld gemiddeld meer volumereductie dan een niet-criminele man. En antisociale vrouwen hebben meer volumereductie dan de grote meerderheid van de vrouwen. Dit alles verklaart waarom mannen veel agressiever zijn dan mannen en waarom 95% van de moorden door mannen wordt gepleegd. Ook hebben meer mannen last van schyzofrenie, Tourette en ADHD. Sekseverschillen worden precies in de frontale delen aangetroffen die een verband houden met antisociaal gedrag, volgens neurowetenschapper Raine. In de andere delen verschillen mannen en vrouwen niet, beweert hij.

Cultuur bestaat niet; sfeer wel!

IMAG0621Je hoort vaak de term ‘cultuur’ als het over organisaties gaat. ‘Dat bedrijf heeft een softe cultuur’ zeggen de mensen dan of juist ‘Hun cultuur is keihard’. Maar bestaat er wel zoiets als een cultuur? En wat is dat dan? Die vragen zijn tegenwoordig niet onbelangrijk want met het begrip ‘cultuur’ hangt nogal wat samen. Cultuuromslag, cultuurverandering, oude cultuur, nieuwe cultuur- u kent ze, die begrippen. Begrijpt u ze ook? Ik niet. Een bedrijf heeft geen cultuur, maar functies. Het heeft regelingen voor het personeel. En verschillende werkvelden. Informatica, P&O, sales-afdelingen, facilitaire diensten. Die afzonderlijke afdelingen hebben niet zozeer allemaal een cultuur alswel een sfeer. En die verschilt van dag tot dag.

Wat opvalt is dat de informatica-medewerker van Philips vaak meer heeft met de informatica-medewerker van Microsoft dan met zijn eigen P&O-medewerkers. Hoewel zij bij hetzelfde bedrijf werken delen zij niet hetzelfde jargon, dezelfde non-verbale of verbale uitingen, lezen zij niet dezelfde bladen, hebben zij kortom niet dezelfde cultuur.