Gedonder in de top: wanneer houdt het eens op?

2013-01-25 14.30.12Wat een verhaal weer in het NRC. Over onbehoorlijke bestuurders. Deze keer bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar zat tot eind 2015 de VVD-senator Pauline Krikke aan het roer. Vond het management team niet leuk. Ze stuurden op 24 november een brief naar de Raad van Toezicht. De verwijten logen er niet om. Heette dat op de kleuterschool geen klikken?

Krikke miste ‘kennis, ervaring en vaardigheden’. Dat is zo’n beetje alles. Je vraagt je af hoe de Raad van Toezicht kort daarvoor zijn vertrouwen had kunnen uitspreken in de directeur. Zag die niet wat het management team wel pretendeerde te zien? Het management team dat zich volgens Krikke schuldig maakte aan wat zij later met een onkiese metafoor ‘een groepsverkrachting’ zou noemen.

In 2014 was ze binnengehaald omdat het ook al een rommeltje was. Ze moest rust brengen, de oud-burgemeester van Arnhem. Er was gehassebas over de commerciele koers en slecht uitgevoerde museumtaken. Ook de Raad van Toezicht deed het niet best. Een afgebrand dorp, toen al. Wat voor management team moet dat zijn, vraag je je af. En wat voor Raad van Toezicht? Nadat ze eerder hun vertrouwen hadden uitgesproken lieten ze haar net zo gemakkelijk weer vallen.

Nu beperkten de verwijten zich niet tot haar ‘kennis, ervaring en vaardigheden’. Je zou je kunnen afvragen wat je nog meer verkeerd kunt doen, maar het management team van het kennelijk al jaren afgebrande dorp dat Scheepvaartmuseum heet, wist nog meer uit de kast te halen. Als je die dingen leest, komt er wel een heel malafide bestuurder tevoorschijn. Een eigen netwerkje gebruiken zonder anderen te informeren, onder andere. En ze zou medewerkers charteren voor eigen gewin. En laten we niet vergeten dat een van haar fondsenwervers businessclass vloog voor 4000 euro op kosten van het museum.

Eigenbelang stond voorop, concludeer je als lezer op afstand. Maar was het ook zo? Dat vraag je je ook een beetje af. Je ontkomt niet aan enige achterdocht. Wat zetelt daar voor management team? En die Raad van Toezicht? Wat is dat voor clubje? Wat Krikke wordt verweten is wat kennelijk usance is geworden in het land van onze bestuurders. Teveel geld uitgeven van je organisatie, je vrienden helpen en het eeuwige eigenbelang.

Maar dat geklik van zo’n management team, en het gemak waarmee de RvT Krikke heeft laten vallen, na eerst vertrouwen te hebben uitgesproken, ook dat zijn dingen die je vaker waarneemt in de top. Die praktijken maken duidelijk dat we onze lessen van het afgelopen decennium niet serieus genoeg nemen. Er moet verdikkie eens een einde komen aan dit soort zaken. Bestuurders die niet weten wat integriteit is, management teams en raden van toezicht die van opportunisme en verklikken aan elkaar hangen. En dat in de leuke wereld van de musea.

Wie gaat nu eindelijk eens de prachtige ideeen over leiderschap waarmaken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *